Haqqımızda

Əsası 2006-ci ildə qoyulmuş Şəki şərab zavodu Şəki rayonu ,Çələbixan qəsəbəsində 0.29304 ha torpaq sahəsində yerləşmişdir.Əsas istehsal sahəsi 1847.17 m²,köməkçi sahə isə 910m² ibarətdir.Ərazidə inzibati
bina,qablaşdırma sexi,istehsal sexi,üzüm qəbulu sexi ,tərəzi binası,gözətçi  binası,qonaq evi,idarə binası,nasos binası və s bina yerləşir.Müəssisənin illik  istehsal gücü 3000 ton üzüm email təşkil edir.İllik şərabı materialı istehsal gücü 200.000 dekalitrdir.Bu da 2660000 şüşə üzüm şərabı istehsalı təşkil edir.Zavodda iki ədəd ağ və qırmızı üzüm emalı üçün,bir ədəd elit şərabların istehsalı üçün müasir üzüm qəbulu xətti vardır.

Bundan əlavə fermentləmə,qıcqırma (ağ və qırmızı üsulla),texnoloji emal və kupaj sexləri yaradılmışdır.Şərabın soyuq emalı sexi tam avtomatlaşdırılmışdır. növdə(Saperavi,Caberne,Şiraz,Merlo,Şardone,Sovinyon blank,Muskat) üzüm  qəbul olunub.Bu üzümün emalından 50000 dal şərab materialı istehsal olunmuşdur.Alınmış şərab materialından müxtəlif çeşidli şərabların qablaşdırılıb 2019-cu ildə daxili və xarici bazarda satışı planlaşdırılmışdır. 10 avuqst 2018-ci ildə Rusiya Federasiyası ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən 50000 dal şərab materialının ixracı nəzərdə tutulub və 33616 dal şərab materialı artıq göndərilmişdir.

Bundan əlavə fermentləmə,qıcqırma (ağ və qırmızı üsulla),texnoloji emal və kupaj sexləri yaradılmışdır.Şərabın soyuq emalı sexi tam avtomatlaşdırılmışdır. növdə(Saperavi,Caberne,Şiraz,Merlo,Şardone,Sovinyon blank,Muskat) üzüm  qəbul olunub.

Zavod şərab emalı üçün ən yüksək keyfiyyətli,müasir dövrlə ayaqlaşan İtaliyanın ən məşhur markası olan “Della Toffola” avadanlıqları ilə təchiz olunmuşdur. 01 mart 2018-ci il tarixində müəssisə “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-nin tərkibində “ASK Şəki Şərab” MMC adı ilə dövlət qeydiyyatından keçmişdir.02 iyul 2018-ci il tarixində Rusiya  Federasiyasından dəvət olunmuş Rusiyanın əməkdar şərabçısı Həsənov Vidadi Cəmil oğlunun rəhbərliyi altında fəaliyyətə başlamışdır. 2018-ci ildə müəssisəmizə 724985 kq müxtəlif

Yaxın gələcəkdə müəssisə Sidr,puare,medavuxa kimi az qazlaşdırılmış aşağı tündlüyü olan içkilər istehsalına başlayacaq.Onuda qeyd etmək istəyirik ki bu spirtli içkiləri istehsal etmək üçün
zavodda işləmək üçün yüksək ixtisaslı kadrlar cəlb olunmuşdur.Zavodun baş şərabçısı Hüseynov Agahüseyn Hüseyn oğlu,Laboratoriya müdiri İsmayılova Məhəbbət Bayram qızı,Baş mühasib Ramazanova Hicran Mustafa qızı,Baş mühəndis Əsədov Lütvəli Şövkət oğlu qeyd etmək olar.

Bu üzümün emalından 50000 dal şərab materialı istehsal olunmuşdur.Alınmış şərab materialından müxtəlif çeşidli şərabların qablaşdırılıb 2019-cu ildə daxili və xarici bazarda satışı planlaşdırılmışdır. 10 avuqst 2018-ci ildə Rusiya Federasiyası ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən 50000 dal şərab materialının ixracı nəzərdə tutulub və 33616 dal şərab materialı artıq göndərilmişdir.