Məqsədimiz

Məqsədimiz

Azərbaycanda istehsalı olmayan içkilərin istehsal etmək.Bunlara misal olaraq(Sidr,puare,)kimi az tündluklü və Kalvados,müxtəlif cür meyvə araqlarının və meyvə likorlarını istehsal edib yerli və dünya bazarında satışını təşkil etmək